Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการออกร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการออกร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการออกร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566

 

วันนี้ (19 กันยายน 2566) นายวิวัฒน์ ศรีธนบุตร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการออกร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 พร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัด และนายกิตติ จันทร์ส่อง เลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรางวัลสลากกาชาด ผลความคืบหน้ารูปแบบการออกร้านกาชาด รวมถึงการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้หารือขอความอนุเคราะห์กล้าไม้สำหรับแจกให้ประชาชน และขออนุเคราะห์รถรับส่งภายในงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่