Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 29 สิงหาคม 2566)

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 29 สิงหาคม 2566)

เรื่อง รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 29 สิงหาคม 2566)

เอกสารแนบ

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ (29 ส ค 66)

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 348 ครั้ง