Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

สอบถามตำแหน่งว่าง

ปกติทางเราจะไม่มีนโยบายบอกตำแหน่งว่างครับ ถ้าประสงค์จะย้ายหรือโอนก็ให้เขียนแจ้งความจำนงค์มาในใบขอย้่าย/โอน มาครับและส่งมาที่สป.ทส.ทางไปรษณีย์ หรือมายื่นด้วยตนเองที่ส่วนบุคคลครับ

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1