Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กกล. ร่วม ส่งต่อความห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามารับบริการ  มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ

กกล.  ร่วม ส่งต่อความห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามารับบริการ  มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ

กกล.  ร่วม ส่งต่อความห่วงใยสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามารับบริการ  มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ


วันนี้ (17 มิถุนายน 2564) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต จากศิลปินเพื่อชีวิต หงา คาราวาน (นายสุรชัย จันทิมาธร) และ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ พร้อมด้วยเพื่อนศิลปิน อ.สีเผือก คนด่านเกวียน , เดวิด อินธี  , อี๊ด โปงลางสะออน และ อ.ยีนส์ ศิลาแลง พร้อมส่งต่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และส่งต่อไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด  โดยโอกาสนี้ นายบัญญัติ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการกองกลาง
 ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิต ที่ได้ร่วมกันจัดทำคอนเสิร์ตการกุศล โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 80 เครื่อง มูลค่า 60,000 บาท ส่งมอบให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ได้ตรวจวัดความดันโลหิตและรักษาสุขภาพตัวเองเบื้องต้น และหากมีความผิดปกติจะได้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีต่อไป  

นายจเรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นบ่อเกิดของโรคอันตรายต่างๆ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่า หากมีความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง จะส่งผลต่อหลอดเลือดในร่างกาย และทำให้หลอดเลือดเกิดการเสียหาย เป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง อีกทั้งอาการของโรคความดันโลหิตสูง มักไม่แสดงอาการในระยะแรก และหากปล่อยไว้โดยไม่รู้ว่าตนเองมีอาการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพตามมาได้ นอกจากนี้ ภายใต้การนำของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ได้มีความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากรในสังกัด ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ จะสำเร็จลุล่วงได้ก็ต้องผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีสุขภาพที่ดี ซึ่งประกอบด้วยความสุข ทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม ฉะนั้น “สุขภาพต้องมาก่อน เพราะทุกคนคือคนสำคัญของครอบครัว ทส.”

แกลเลอรี่