Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ทส. ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายปิยชาติ เกสรทอง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 2 พ.ย.-28 ธ.ค.60 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติงานในภาพรวม กอร.รส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกเข็นรถวีแชร์ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ทำหน้าที่วันละ 20 นาย ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.30 น. ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งสิ้นจำนวน 51,284 ราย 
          สำหรับ ประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชนนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะสามารถเข้าชมได้ทุกวันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 21.00 น.          

 

 


ข่าว/ภาพ/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่