Loading...

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Bureau of Central Adminstration office of the Permanent Secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

สบก. ร่วมประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก

สบก. ร่วมประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม สถาบัน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว/ภาพ/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่