Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

(งานวิชาการฯ) คณะกรรมการสวัสดิการ ทส.

มอบเงินกองทุนสวัสดิการ ทส. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟ

มอบเงินกองทุนสวัสดิการ  ทส. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟ

                  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ ศิลปะอาชา) และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  มอบเงินกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงณัฐวลัญช์  อนุสรณ์พนา เสียชีวิตจากการเป็นจิตอาสาร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

แกลเลอรี่