Loading...

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Bureau of Central Adminstration office of the Permanent Secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ประกาศ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เอกสารแนบ

01122553_1

ขนาดไฟล์:1.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1371 ครั้ง