Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           วันนี้ (16 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมแจกอาหารและเมล็ดพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง
           ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และยังคงยืนหยัดปฏิบัติงานบริการและอำนวยความสะดวกประชาชนไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งมีจุดบริการประชาชน 4 จุด ดังนี้
          1. กองอำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กอ.ศตส.ทส.) บริการเข็นรถวิลแชร์ให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ บริการแจกน้ำดื่ม แจกอาหารว่าง และแจกสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าเย็น ยาดม ฯลฯ
          2. ห้องประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมให้ความรู้อาสาสมัครคัดแยกและเก็บขยะ
          3. ศาลหลักเมือง ผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม
          4. กรมการรักษาดินแดง ผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่ม

แกลเลอรี่