Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รหัสสำหรับหน่วยงานใช้ในการจองรถราชการส่วนกลาง

รหัสสำหรับหน่วยงานใช้ในการจองรถราชการส่วนกลาง

1. รหัสหน่วยงานที่ใช้ในระบบจองรถ

2. คู่มือการใช้งาน

เอกสารแนบ

คู่มือการใช้งานระบบจองรถ

ขนาดไฟล์:1.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง

รหัสใช้งานจองรถ

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง