Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

The Permanent Secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เอกสารแนบ

เอกสารบรรยาย พ

ขนาดไฟล์:12.45 Mb | ประเภทไฟล์: .ppt | ดาวน์โหลด: 16797 ครั้ง

ภาพรวม EGP_ระยะที่3_ปรับปรุงตามพรบ_เต็มหน้า

ขนาดไฟล์:5.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15082 ครั้ง