Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำรวจครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำรวจครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

หนังสือที่ ทส 0201.3/ว867 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำรวจครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.52 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 293 ครั้ง