Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประกวดขวัญใจกาชาด ประจำปี 2561

กกล. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประกวดขวัญใจกาชาด ประจำปี 2561

กกล. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการประกวดขวัญใจกาชาด ประจำปี 2561

           วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองกลาง โดยส่วนประชาสัมพันธ์ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมกับทีมผู้เข้าประกวดขวัญใจกาชาดจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเข้าประกวดขวัญใจกาชาด ในงานกาชาดประจำปี 2561
          ทั้งนี้ การประกวดขวัญใจกาชาด ประจาปี 2561 เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่ร่วมออกร้านและสภากาชาดไทย โดยในการแข่งขันได้แบ่งรอบการแข่งขัน ดังนี้
          รอบที่แรก วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
                      - ผู้เข้าประกวดแนะนาตัว และหน่วยงานต้นสังกัดบนเวที แต่งกายโดยเครื่องแบบตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด
                      - ผู้เข้าประกวดแสดงความสามารถพิเศษ หรือเสนอผลงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (คนละไม่เกิน 3 นาที)
          รอบตัดสิน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.30 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ แต่งกายโดยชุดไทยสวยงาม

เผยแพร่โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่