Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส 0201.3/ว 3582  ลว. 8  ต.ค. 61

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.79 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 735 ครั้ง

(1) แบบรายละเอียดการเสนอชื่อ-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง

(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง

(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง

(4) แบบประเมินความประพฤติ-(อธิบดี)

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง

(1) แบบรายละเอียดการเสนอชื่อ-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง

(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.01 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง

(4) แบบประเมินความประพฤติ-(ผตร

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง