Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดจำนวนรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระยะเวลาในการให้กรมในสังกัดเสนอรายชื่อ

กำหนดจำนวนรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระยะเวลาในการให้กรมในสังกัดเสนอรายชื่อ

ที่ ทส 0201.3/ว 3580 - ว 3581  ลว. 8 ต.ค. 61

เรื่อง กำหนดจำนวนรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระยะเวลาในการให้กรมในสังกัดเสนอรายชื่อ

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:0.18 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 7 ครั้ง