Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 0201.3/ว 2816  ลว. 10 สิงหาคม 2561

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.72 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 467 ครั้ง

(1) แบบรายละเอียดการเสนอชื่อ-ว

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 94 ครั้ง

(2) แบบแสดงข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์-ว

ขนาดไฟล์:0.01 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง

(3) ผลงานด้านการบริหารจัดการที่ภาคภูมิใจ-ว

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

(4) แบบประเมินความประพฤติ-ว

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง