Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการภาพและการเสวนา “มุมกล้องเมื่อมองขยะ”

เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการภาพและการเสวนา  “มุมกล้องเมื่อมองขยะ”

             วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการภาพและการเสวนา “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” โดยมี นายสุรชัย อจลบุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ Zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล 

แกลเลอรี่