Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กกล.จัดแถลงข่าว อสพ. เผยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยจากพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย

กกล.จัดแถลงข่าว อสพ. เผยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัยจากพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย

                   วันนี้ (1 สิงหาคม 2561) กองกลาง จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายคณิต โพธิจินดา  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมด้วย ดร.รัชชุพร  สุขสถาน นักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เผยทีมนักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์  ได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องดื่มจากพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย จำนวน 8 สูตร โดยได้จำแนกเป็นเครื่องดื่มสูตรร้อน ได้แก่ ชาเขียวอู่หลงผสมดอกมหาหงส์ชนิดต่างๆ เครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูฝน เครื่องดื่มจากดอกไม้ปลายฤดูหนาว เครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูร้อน และเครื่องดื่มพร้อมดื่ม สูตรเย็น ได้แก่ ชาเขียวอู่หลงแต่งกลิ่นดอก มหาหงส์พร้อมดื่ม ดอกไม้ฤดูฝนพร้อมดื่ม ดอกไม้ปลายฤดูหนาวพร้อมดื่ม และดอกไม้ฤดูร้อนพร้อมดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในกระบวนการจดแจ้งอนุสิทธิบัตร โดยทีมวิจัยได้คัดเลือกพืชที่มีการนำมารับประทานในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังไม่มีการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด โดยนักวิจัยได้วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง จากนั้นจึงนำพืชเหล่านั้นมาพัฒนาตามหลักทางอุตสาหกรรมอาหารเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของดอกไม้ที่บานในฤดูฝน ปลายฤดูหนาว และฤดูร้อน รวมทั้งชาเขียวอู่หลงที่ผสมกลีบดอกมหาหงส์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้ ได้สร้างสรรค์ในรูปแบบของเครื่องดื่มชงร้อน และสูตรเย็นพร้อมดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับทรัพยากรท้องถิ่นของประเทศไทย

                   นอกจากการดำเนินการดังกล่าวแล้ว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ทำความสะอาดร่างกาย และเส้นผม ที่พัฒนาจากการวิจัยกลิ่นของดอกมหาหงส์ ซึ่งกลิ่นดอกมหาหงส์มีสารที่ช่วยให้
คลายเครียด และช่วยให้หลับสนิท โดยทุกผลิตภัณฑ์ดำเนินการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและได้นำออกจำหน่ายแล้ว จำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โลชั่นบำรุงผิวกายกลิ่นมหาหงส์ ครีมบำรุงมือและเล็บกลิ่นมหาหงส์ สบู่เหลวล้างมือกลิ่นมหาหงส์ เจลอาบน้ำกลิ่นมหาหงส์ น้ำหอมกลิ่นดอกมหาหงส์ และน้ำหอมกระจายกลิ่นดอกมหาหงส์ และในปีนี้จะได้นำ แชมพูผสมครีมนวดผมกลิ่นมหาหงส์ ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด ซึ่งที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากดอกมหาหงส์ได้รับการตอบรับและนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพเป็นจำนวนมาก

เผยแพร่โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่