Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง สป.ทส. เข้าร่วมฟังเสวนา "แบไต๋ ใส่กึ๋น สื่อยุคดิจิทัล สังคมได้อะไร"

กองกลาง สป.ทส. เข้าร่วมฟังเสวนา "แบไต๋ ใส่กึ๋น สื่อยุคดิจิทัล สังคมได้อะไร"

                  วันนี้ (31 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมฟังการเสวนา "แบไต๋ ใส่กึ๋น สื่อยุคดิจิทัล สังคมได้อะไร" จัดโดย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 12 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมเสวานาจากวงการสื่อสารมวลชนและสถาบันการศึกษา และมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหลากหลายสาขาอาชีพรวมถึงนักเรียน นักศึกษา ด้วย


เผยแพร่โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่