Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resoureces and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่ตนครอง) สำรวจครั้งที่ 1/2561

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่ตนครอง) สำรวจครั้งที่ 1/2561

ที่ ทส 0201.3/ว 300 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (ตำแหน่งที่ตนครอง) สำรวจครั้งที่ 1/2561

เอกสารแนบ

ทส 0201

ขนาดไฟล์:1.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง