Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดการในการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อเสนอชื่อให้พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  และกำหนดการในการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อเสนอชื่อให้พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  และกำหนดการในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเสนอชื่อให้พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนฯ (เพิ่มเติม)

ขนาดไฟล์:1.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 376 ครั้ง