Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ย้ำ ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

ทส. ชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ย้ำ ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

ทส. ชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ย้ำ ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน