Loading...

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

General Affairs Division Office of the Permanent secretary Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 0201.3/ว1444 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และ ที่ ทส 0201.3/5165 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯ

ขนาดไฟล์:3.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1137 ครั้ง